Honda asistenční služba

 

                                                                                                                     assitance.jpg

Formulář pro uzavření asistenční službu Honda

 

Asistenční služba pro motocykly Honda je poskytována ve spolupráci s celosvětově působící společností  Europ Assistance. Služba je poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce na celém území aktuální platnosti zelené karty.

Službu je možné zakoupit u kteréhokoliv autorizovaného dealera motocyklů Honda v České a Slovenské republice.

Cena roční asistenční služby je 750 Kč.

Motocykly zařazené do asistenčního programu

 • Všechny nové motocykly značky Honda prodané prostřednictvím autorizované sítě Honda v SR a ČR, které mají platnou 2 nebo 3 letou záruku.
 • Ojeté motocykly značky Honda bez ohledu na platnost  záruky.
 • Asistenční program není poskytován motocyklům, které nemají schválení pro provoz na pozemních komunikacích.  Z programu jsou vyloučeny motocykly OFF-ROAD a čtyřkolky ATV.

Asistenční služby jsou poskytované těmto osobám

 • řidiči motocyklu a osobě přepravované na motocyklu v čase události
 • služby se nevztahují na osoby přepravované na motocyklu za úplatu ani na stopaře

Všeobecné rozdělení poskytovaných asistenčních služeb

A.    Omezená asistence (pouze cestovní asistence, odtah a případně uskladnění ? služby 1-3)

-         Defekt ? kryta je práce spojená s odstraněním defektu

-         Nedostatek paliva ? krytý je dovoz paliva na místo

-         Záměna paliva ? kryté je odčerpání nádrže a dovoz vhodného paliva

-         Ztráta klíčů ? krytý je dovoz náhradních klíčů

V případech výše uvedených jsou náklady na náhradní díly, materiál a palivo hrazené uživatelem motocyklu.

B.     Kompletní asistence je poskytovaná pro následující případy:

-         Porucha ? jakákoliv závada v důsledku které je motocykl nepojízdný

-         Krádež ? motocykl je považován za odcizený od chvíle, kdy příslušný správní orgán vydá záznam o krádeži.

Teritoriální členění poskytovaných asistenčních služeb

Asistence v místě bydliště = asistence v okruhu do 50km od místa bydliště

Bydlištěm se rozumí místo trvalého pobytu (fyzické osoby) nebo sídlo firmy (právnické osoby) majitele motocyklu.  Pokud je majitelem leasingová společnost, za bydliště je považované místo trvalého pobytu/sídlo firmy oprávněného uživatele motocyklu.

1.      Cestovní asistence? příjezd asistenčního vozidla a pomoc na místě

2.      Odtahová služba? odvoz motocyklu do servisu, nejdále do 100km od místa události

3.      Uskladnění? v případě nedostupnosti servisu, nejdéle však 3 dny

4.      Vyzvednutí opraveného motocyklu? když je servis vzdálený do 50km od bydliště klienta, má klient nárok na vyzvednutí motocyklu formou taxi.

5.      Náhradní vozidlo ? poskytne se bezplatně v případě odcizení nebo opravy nad 12hod., maximálně však na 3 dny.  Provozní náklady (palivo apod.) jsou hrazeny uživatelem. Odvoz a vrácení náhradního vozidla uhradí asistenční služba v případě, že bylo vrácené v autorizovaném servise Honda.

Doplňkové asistenční služby poskytované nad 50km od místa bydliště

Když nastane událost dále než 50km od bydliště a jedná se o odcizení nebo opravu trvající déle než 12 hodin, má klient nárok na jednu z následujících služeb 6-9 podle výběru nebo dostupnosti.  Tyto služby není možné vzájemně kombinovat.

6.      Pokračování v cestě nebo návrat do místa bydliště ? asistenční služba zabezpečí dopravu řidiči motocyklu a spolujezdci formou taxi (do 90.min. jízdy), vlakem I. třídy (do 4 hodin cesty) nebo letecky ekonomickou třídou (když by cesta vlakem přesahovala 4 hodiny) do cíle cesty.

7.      Převoz motocyklu v rámci domovského státu ? když bude předpokládaná doba opravy delší než 12 hodin, může asistenční služba na požádání klienta zabezpečit odvoz motocyklu v rámci domovského státu do nejbližšího  autorizovaného servisu Honda k místu bydliště klienta.  Opravu motocyklu a svojí vlastní dopravu si už klient zabezpečí sám.

8.      Hotel? když si klient přeje v místě poruchy počkat na opravu svého motocyklu, asistenční služba zabezpečí ubytování posádky v hotelu kategorie *** se snídaní, maximálně však na 2 dny a 80EUR/osobu/den. Asistenční služba může zabezpečit ubytování v tomto rozsahu na žádost klienta i v případě odcizení motocyklu.  Asistenční služba zabezpečí i přepravu posádky do hotelu 1x tam a 1x zpět formou taxi.

9.      Náhradní vozidlo? poskytne se bezplatně v případe odcizení nebo opravy nad 12hod., maximálně však na 3 dny.  Provozní náklady (palivo apod.) jsou hrazeny uživatelem. Odvoz a vrácení náhradního vozidla uhradí asistenční služba v případě, že bylo vrácené v autorizovaném servise Honda.

Doplňkové asistenční služby v zahraničí (mimo SR)

10.  Finanční hotovost pro případ nouze? v případě odcizení, nutné úhrady v servisu, potřeby složení kauce na policii a pod. v zahraničí, kdy situace neumožňuje pokračování v cestě, zabezpečí asistenční služba bezplatné doručení hotovosti.  Doručení hotovosti je podmíněné složením zálohy nebo garance ze strany zástupce klienta ve výšce 100%.  Maximální výška zálohy je 500EUR.

11.  Dodání náhradních dílů? v případě lokální nedostupnosti náhradních dílů zabezpečí a uhradí asistenční služba jejich přivezení do servisu, který vykonává opravu. Náklady za díly a případné celní poplatky hradí klient.

Vyjímky a omezení

Limit plnění na jednu asistenční událost je 1000 EUR.

V zahraničí jsou služby poskytované jen na územích aktuální platnosti zelené karty.

Asistence se nevztahuje na:

 • nehodu, vandalismus, které jsou většinou kryty z pojištění vozidla
 • na události, které nastali mimo pozemní komunikace
 • na události, které vznikly při motocyklových závodech apod. soutěžích
 • motocykly půjčoven nebo provozovaných za úplatu (komerční použití)
 • nepojízdnost z důvodu pravidelné údržby

Dále nejsou hrazené asistencí náklady:

 • za opravu motocyklu v servise
 • mýto, pokuty, poplatky za parkování v běžném provozu apod.
 • náklady, které by vznikly v případě, že by událost nenastala (např. stravné apod.)

Všeobecné vyjímky

 • opakovaná závada způsobená nesprávnou údržbou potom, kdy byl už klientovi poskytnutý asistenční zásah
 • opakovaná závada v důsledku opakujícího se důvodu, když nebyla vykonaná konečná oprava pro odstranění závady
 • události vzniknuté v důsledku nesprávné údržby
 • asistence není  poskytovaná v zemích, které jsou ve válečném stavu
 • události vzniklé v průběhu války, zemětřesení, extrémních klimatických podmínek, přírodních katastrof, jaderného výbuchu
 • události vzniklé při stávkách, revoluci nebo občanských nepokojích, rabování, teroristických útocích
 • události vzniklé v důsledku trestní činnosti oprávněného užívatele
 • události vzniklé v souvislosti s požitím alkoholu, drog a léků nebo jiných látek, které mění chování a reakce řidiče
 • události v místech, kam nemá náš dodavatel právo vjezdu
 • události v šetření policie nebo jiné instituce, pokud tato nedovolí odtah motocyklu
 • události v souvislosti se ztrátou nebo poškozením příslušenství motocyklu

Telefonní číslo Honda Assistance:                     +420  221 586 530

 

Online objednávka na servis >

VOLEJTE 274 818 595

Honda asistenční služba